Actuele informatie

Beste allemaal,

Helaas bevinden we ons nog steeds in de vervelende en zorgelijke coronatijd. Hopelijk lukt het jullie om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.
Afgelopen dinsdag (21 april) is enige versoepeling met betrekking tot het bezoek aan ouderen aangekondigd. Zie officiële tekst hieromtrent hieronder.

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Wij kunnen ons voorstellen dat deze tekst tot enige verwarring kan leiden voor wat onze rol hierin betreft. Wij stellen het volgende voor: vaste familieleden en/of vaste vrienden hebben altijd voorrang bij bezoek en blijven wij weg. Pas wanneer duidelijk is, na telefonisch contact, dat iemand helemaal géén bezoek ontvangt kun je als vrijwilliger overwegen bij iemand op bezoek te gaan. Bepaal altijd zelf of je dit voor jezelf verantwoord vindt.

De slotzinnen van het vorige bericht blijven onverminderd van kracht:
Wat het bezoekwerk betreft ben en blijf voorzichtig met bezoeken van je gasten. Informeer eerst of ze niet ziek zijn en neem de adviezen door RIVM gegeven in acht.
Regelmatig een praatje per telefoon kan ook en is zonder risico.

Zorg goed voor elkaar en kom de komende tijd goed door.

Hopelijk spoedig tot ziens en een hartelijke groet namens het bestuur,
Piet, Margot, Mar, Jeannette en Peter.