Wie zijn wij

Iedereen heeft behoefte aan gezelligheid of een goed gesprek op zijn tijd.

Steeds meer mensen wonen langer thuis met beperkingen, waardoor het contact met de mensen om hen heen minder wordt. Niet iedereen ziet dat de buurman/buurvrouw minder aanwezig, in beeld is. De gezinnen zijn kleiner en kinderen kunnen ook verder weg wonen.

Soms is ook de kennissen- of familiekring erg klein geworden of zelfs niet meer aanwezig.

De vrijwilligers van de Zonnegroet kunnen uitkomst bieden. Stichting de Zonnegroet bestaat uit enthousiaste vrijwilligers uit Overloon, Holthees en Smakt. Zij brengen middels bezoekwerk de buitenwereld weer een beetje bij u binnen.

Wat is bezoekwerk?

Samen een kopje koffiedrinken, gezellig bijpraten, een wandeling maken. Het maar net hoe u beiden, gast en vrijwilliger, aan het bezoekwerk invulling wilt en kunt geven. Wij kijken naar uw beider wensen en gaan op zoek naar een geschikte vrijwilliger bij een gast.

Wat is mogelijk?

Bezoek vindt plaats op afspraak, soms een keer per week, soms een keer per twee weken maar het kan ook eens per maand zijn en de frequentie kan ook variëren. Dit bepaalt u samen. Tijdens het bezoek kan er gepraat of gewandeld worden. In overleg met de vrijwilliger kan er misschien een bezoekje gebracht worden aan familie of vrienden, bekenden. Zonnegroetgast worden kan vanaf 18 jr.

Wat is niet mogelijk?

Dagelijks bezoek is niet mogelijk. Ook zijn vaste tijden niet mogelijk. Zonnegroetvrijwilligers gaan niet mee naar de dokter of het ziekenhuis. Het gaat zuiver om een recreatief, ongedwongen en gezellig contact om uw leven wat meer kleur te geven. Het vrijwilligerswerk is vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend. Als er afspraken gemaakt worden moeten deze door vrijwilliger en gast ook nagekomen worden.

Ook organiseert de Zonnegroet laagdrempelige activiteiten met de bedoeling mensen bij elkaar te brengen en te genieten van elkaars aanwezigheid. In Coronatijd helaas op aangepaste wijze door te bellen of het sturen van een kaartje. Onze activiteiten worden steeds gepubliceerd in Ons Eigen Erf en het Krèntje in Holthees Smakt.

Wilt u ook graag een bezoekvrijwilliger thuis ontvangen, neem dan contact op met de werkgroep “Bezoekwerk”.

U vindt ons op onder het kopje DOELGROEP.

Ook kinderen, kleinkinderen, familieleden, buren of kennissen kunnen contact met ons opnemen.

Kom in actie en laat ons u helpen.

 

Uitleg Logo “De Zonnegroet”.
De zon symbool van warmte, groeten is ontmoeten; ontmoeten is een mogelijkheid van samen delen. Niet alleen de natuurlijke warmte maar ook de menselijk morele warmte is belangrijk om aan het leven inhoud te geven.
Wij zijn mensen en hebben emoties die wij in een ontmoeting met elkaar kunnen delen en koesteren om deze warmte te ervaren. Gesymboliseerd in een zon waarin de kern twee mensen zijn die elkaar ontmoeten.

                                                                                                                                Clemens Weijmans